SEA: Entreprenørskabsvidencenter

SEA er et entreprenørskabsvidencenter, der har til formål at fremme de studerendes entreprenørskabskompetencer og forbedre deres potentiale som fremtidige intra- og entreprenører. SEA tilbyder forskellige programmer, kurser, workshops og startup-rådgivning. SEA har programmer og indsatser for hhv. studerende, forskere/Ph.D’er og alumner.

Dato
2020 – nu

Sprog
Dansk/ Engelsk

Projektejer
Aalborg Universitet

Projektpartner

Kontakt
E-mail: https://www.se.aau.dk/students/contact/ 

Website
https://www.se.aau.dk/