VIDEN OG NETVÆRK

Bliv klogere på kunstnerisk entreprenørskab

Videndeling og dialog er essentielt for at udvikle og styrke entreprenørskab i de kunstneriske fag i Norden.

Nedenfor kan du finde faglige arrangementer, efteruddannelseskurser og litteratur om emnet, ligesom du også kan se en liste over, væksthuse, inkubatorer og organisationer, der beskæftiger sig i det kunstneriske felt, og som du kan sende dine studerende videre til.

ARRANGEMENTER

Tidligere og kommende symposier, konferencer og events med fokus på entreprenørskab, professionalisering og foretagsomhed i det kunstneriske felt.

GÅ TIL ARRANGEMENTER

PUBLIKATIONER OG FAGLITTERATUR

Udgivelser om entreprenørskabsunderivning, didaktik og pædagogik. Litteratur om metoder og redskaber, der kan bruges direkte i undervisningen, findes under ‘Undervisning’ og ‘Metoder og redskaber’.

GÅ TIL PUBLIKATIONER OG FAGLITTERATUR

EFTER- OG
VIDEREUDDANNELSE

Kurser, programmer og andre efter- og videreuddannelsesforløb for studerende og undervisere.

GÅ TIL EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE

INKUBATORER, VÆKSTHUSE OG ORGANISATIONER

Væksthuse, videncentre og andre organisationer, der arbejder med entreprenørskab, innovation og professionalisering i Norden.

GÅ TIL INKUBATORER, VÆKSTHUSE OG ORGANISATIONER