Summativ evaluering

Summativ evaluering

Summativ evaluering Den summative evaluering bedømmer, hvorvidt en minimumskomptence er opnået i en afsluttet læringsproces.  Med en summativ evaluering fokuseres der på at teste de studerendes tilegnelse af viden og kompetenceniveau i et specifikt læringsforløb. Den...
Formativ evaluering

Formativ evaluering

Formativ evaluering Den studerende bliver evalueret ud fra, hvordan han eller hun kan videreudvikle sine kompetencer i en fremadrettet kontekst. Den formative evaluering skal styrke og kvalificere den studerendes faglige udvikling. Modsat den summative evaluering (der...