TRYKBØLGEN – En metode til kulturelle aftryk

 

Made By Us har som eksterne samarbejdspartner med Filmskolen, med støtte fra Fonden for Entreprenørskab, gennemført et projekt, der sætter Filmskolens elever i stand til at arbejde kreativt med filmens værdipotentiale gennem entreprenørskabstænkning. Dette er udmundet i skabelsen af metoden ‘Trykbølgen’.

Fremtidige dimittender fra Filmskolen skal evne at tænke deres film ind i en bredere kontekst, hvor den ’blander sig’ med det omgivende samfund. Trykbølgen er en model og metode, som skal understøtte filmens hensigt og bidrage til, at filmen sætter et kulturelt aftryk. Formålet med det kunstneriske entreprenørskab er at hjælpe kunsten på vej, i en omverden fyldt med muligheder. Derudover skal metoden skærpe filmfortællerens evne til at konkurrere med andre aktører om de samme målgrupper.

Helt konkret så er Trykbølgen skabt med det formål at hjælpe kunsten på vej i en omverden, der er loadet med andre muligheder og tilbud, som den skal konkurrere med. Metoden har med andre ord til hensigt at skærpe filmfortællerens evne til at nå sit publikum, så der sættes et aftryk. Trykbølgen er et værktøj, der tjener kunstneren, kunsten og publikum.

Modellen er ikke udtømmende for arbejdet med at etablere film i markedet. Den er et bud på, hvordan man kan sikre sammenhæng mellem hensigten bag filmen, filmen og filmens omverden. Mellem Kunstneren, kunsten og publikum. Modellen er desuden udtryk for processen. Den viser, hvordan man systematisk arbejder sig fra toppen mod bunden frem mod at optimere filmens aftryk ved hjælp af flere kommunikationsformer, Trykbølgen.

Metodisk anvender Trykbølgen 5 grundlæggende spørgsmål, der hjælper til at klargøre hensigten bag filmen:

 

  • Hvorfor bliver denne historie fortalt?
  • Hvad har motiveret historien?
  • Hvordan er historien relevant for min verden, for min omverden og for hele verden?
  • Hvad forfølger vi, når vi beder om at samskabe med andre?
  • Hvordan kan hensigten formuleres i én sætning?

Læs hele udgivelsen her.

TRYKBØLGEN – en metode til kulturelle aftryk

Udviklet i et samarbejde mellem Made By Us, som eksterne samarbejdspartner, og Filmskolen med støtte fra Fonden for Entreprenørskab.

Udgivelsesår

2021 

Publikation

Læs udgivelsen her.