Organisation: Musikteaterforum (ended 2014)

Musikteaterforum er en organisasjon drevet til fremme for musikkteateret som kunstform, og for å styrke musikkteater-artisters ståsted både som utøvere, arbeidstakere og kulturelle entreprenører. 

MTF er et nasjonalt og skandinavisk kompetansesenter for faglig utvikling innen musikkteater, og alle kurs, seminarer og workshops i MTFs regi er åpne for utøvende musikkteaterartister fra hele Skandinavia uavhengig av tilhørighet i fagforbund.

MTF utvikler nytt norsk musikkteater gjennom sin Kammermusikalverksted- ordning, og utfordrer med dette til tverrfaglig samarbeid mellom ulike deler av scenkunstbransjen.

MTF drives non-profit, og inntekter og overskudd går direkte tilbake til medlemsmassen. Forumet arbeider også direkte opp mot allmenheten for å øke den generelle kunnskapen og interessen for musikkteater som egen kunstform.

Pt idag er det ingen annen organisasjon i Norge/Skandinavia utenom MTF som spesifikt ivaretar utøverne innen denne kunstformen.

FAKTABOX

DATO
2014

Sprog

Norsk

Projektejer

Musikteaterforum

Kontakt person

Henriette Myhre

Email

henriette@musikkteaterforum.no