Inkubatorprogram: Kulturinkubatoren – Inkubator for kulturnæring

Kulturinkubatoren er et 2-3-årigt program for kulturelle og kreative virksomheder, der har brug for faglig og forretningsmæssig sparring. 

I Kulturinkubatoren er plads til såvel nye som etablerede virksomheder, som vil videre. Programmet indeholder rådgivning, workshops, fællessamlinger, netværksbygning, forretningsudvikling, der skal være med til at styrke både det faglige og det forretningsmæssige. 

Utfordringen i kulturnæringsfeltet er at feltet er relativt ungt og at det mangler kompetanse, erfaring og modeller for utvikling av kulturnæringer. Kulturinkubatoren ser at det er utfordrende å finne kommersialiseringsmodeller som ivaretar prinsippene omkring identitet, kredibilitet og åndsverk som er grunnpilarene i kulturfeltet.

Ordet Kulturinkubator er en sammentrækning af Inkubator og Kultur. Og det er netop hvad Kulturinkubator er: Inkubatoren for kulturerhverv. Kulturinkubatoren ble opprettet i 2008 og ca 45 virksomheter har vært gjennom inkubatorløpet.

En del af Innovasjonspark Stavanger
Kulturinkubatoren er en del af Ipark – Innovasjonspark Stavanger, der er et internationalt center, som fokuserer på forskning, innovation og erhvervsudvikling. Kulturinkubatoren er en av fem inkubatorsatsninger i Ipark. De andre fire områder er: Energi, IKT, Helse og Mat & Natur.

Inkubatoren i Ipark AS investerer i selskapene som tas opp i inkubatorsystemet. Dette gjelder også virksomhetene i Kulturinkubatoren. Aktivt eierskap er en viktig del av det kommersialiseringsprogrammet Ipark tilbyr virksomhetene i inkubatoren. Deltagerne i Kulturinkubatoren skal altså optages, og kriterierne er delvist en professionel tilgang til forløbet og et højt ambitionsniveau. Derudover er det et krav, at deltagerne skal være bosat i Rogaland.

FAKTABOX

DATO
2008 –

SPROG
Norsk

PROJEKTEJER
Ipark – Innovasjonspark Stavanger

PROJEKT PARTNER
Statoil; SIVA; Rogaland fylkeskommune; Stiftelsen Rogaland Kunnskapspark

KONTAKT PERSON
Gry Isabel Sannes-Knutsen

E-MAIL
gry.isabel.sannes-knutsen@ipark.no

WEBSITE
www.ipark.no/hjem