Summativ evaluering

Den summative evaluering bedømmer, hvorvidt en minimumskomptence er opnået i en afsluttet læringsproces. 

Med en summativ evaluering fokuseres der på at teste de studerendes tilegnelse af viden og kompetenceniveau i et specifikt læringsforløb. Den summative evaluering finder således sted som afslutningen på et læringsforløb, og evalueringen har ofte form af en test eller et mundtligt oplæg med en afsluttende karakter eller bestået/ikke-bestået.

Eksempler på summativ evaluering
Eksempler på summative evalueringsformer er:

 • Multiple Choice
  Pitch (evaluering af produktet/ideen)
  Forretningsmodel/plan
  Skriftlig aflevering (med fokus på de opnåede kompetencer)
  Mundtlig præsentation/oplæg (med fokus på de opnåede kompetencer)
  Synopsis
  Prototype/Pretotype  

Summativ evaluering i entreprenørskabsundervisning
Den summative evaluering baserer sig som regel på en række fastsatte kriterier og metoder, der ikke tager højde for de mere flydende og abstrakte udviklingsopgaver og læringsmål, entreprenørskabsundervisning er baseret på. Hvis den summative evaluering opfattes som et kontrolelement, kan den uhensigtsmæssigt komme til at begrænse de studerendes udvikling. Den summative evaluering kan derfor med fordel bruges i samspil med den formative evaluering, der vurderer og evaluerer de studerendes løbende progression og fremadrettede udvikling.

Uanset hvilken evalueringsform, der benyttes, er det vigtigt at sørge for, at det, der sigtes evalueret, også evalueres. Der skal med andre ord være alignment mellem læringsmål og eksamensform.

FAKTABOX

DATO

Sprog
Dansk

Projektejer
EntreNord

Kontakt person

Email
caki@caki.dk