Formativ evaluering

Den studerende bliver evalueret ud fra, hvordan han eller hun kan videreudvikle sine kompetencer i en fremadrettet kontekst.

Den formative evaluering skal styrke og kvalificere den studerendes faglige udvikling. Modsat den summative evaluering (der er rettet mod de studerendes bagudrettede læringsproces), er den formative evaluering i højere grad rettet mod de studerendes fremadrettede læringsproces.

En formativ evaluering udelukker dog ikke den summative evaluering, men kan bruges i samspil.


Eksempler på formativ evaluering
I den formative evaluering er fokus på, hvordan undervisningens viden, metoder og redskaber kan bruges i en fremtidig sammenhæng, og ikke blot i det specifikke kunstneriske projekt her og nu. Eksempler på formativ evaluering er:

 • Feedback (med henblik på en fremadrettet handling)
  Prototype (og pretotyping)
  Portfolio
  Logbog
  Peer evaluering
  Procesbog
  Pitch (med henblik på fremadrettet udvikling)
  Selv-refleksion
  Skriftlig aflevering (med fokus på proces)
 •  

Formativ evaluering i entreprenørskabsundervisning
Uanset hvilken evalueringsform, du benytter, er det vigtigt at sikre, at det, der sigtes evalueret, også bliver evalueret. Derfor skal du sørge for, at der er alignment mellem læringsmål og eksamensform.

Entreprenørskabsundervisning på en kunstskole kan være baseret på flydende (kunstneriske) udviklingsopgaver samt abstrakte læringsmål, der knytter sig til begreber som samarbejde, mindset og personlig indstilling. Det gør det svært at fastsætte læringsmål på forhånd, da underviseren ikke kan forudse det færdige resultat.

Med den formative evaluering kan underviseren løbende udvikle og afstemme forventningerne til den afsluttende eksamenen, således at læringsmålene tilpasses den enkelte studerende i takt med den studerendes læringsproces.

FAKTABOX

DATO

Sprog
Dansk

Projektejer
EntreNord

Projekt Partner

Kontakt person

Email
caki@caki.dk