Vejledning til indsendelse af materialer

EntreNord.dk har deling af viden og erfaringer i centrum. Derfor er alle inviterede til at medvirke til at styrke platformen ved at dele egne erfaringer og undervisningsmaterialer.

Den nemmeste måde et dele dit undervisningsmateriale på, er ved at sende en mail til caki@caki.dk med det materiale, som du ønsker at dele på EntreNord. Så laver vi et oplæg til, hvordan det kunne se ud, når det kommer op på platformen. Oplægget sender vi til godkendelse hos dig, inden vi publicerer det.

Under de enkelte temaer på siden kan du evt. orientere dig i forhold til, hvilke informationer vi som udgangspunkt gerne vil have med på et opslag.

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du har anbefalinger til andet materiale, du mener bør være på platformen, hører vi også gerne fra dig på samme adresse: caki@caki.dk.