TILGANGE TIL UNDERVISNINGEN

Læringsmål for innovation og entreprenørskab

Læringsmål for innovation og entreprenørskab

Læringsmål for innovation og entreprenørskabLæringsmålene præsenteres i generiske formuleringer, som du kan tilpasse din egen faglige ... læs mere

Praksisforankret tilgang / Practise-based approach

Praksisforankret tilgang / Practise-based approach

Praksisforankret tilgang / Practise-based approach Aktiviteter og undervisning finder sted gennem udøvelse af kunstnerisk og ... læs mere

Kunstnerisk tilgang / Artistic approach

Kunstnerisk tilgang / Artistic approach

Kunstnerisk tilgang / Artistic approach Den kunstneriske tilgang tager afsæt i den studerendes kunstneriske virke eller projekt.  ... læs mere

Teknologidreven tilgang / Technology-based approach

Teknologidreven tilgang / Technology-based approach

Teknologidreven tilgang / Technology-based approach Den teknologidrevne tilgang handler om at udvikle entreprenørielle kompetencer ... læs mere

Forretningsdrevet tilgang / Business-driven approach

Forretningsdrevet tilgang / Business-driven approach

Forretningsdrevet tilgang / Business-driven approach Den forretningsdrevne tilgang tager afsæt i simulering og afprøvning af livet som ... læs mere

Designdrevet tilgang / Design-driven approach

Designdrevet tilgang / Design-driven approach

Designdrevet tilgang / Design-driven approach Den designdrevne tilgang har fokus på at designe og videreudvikle nye produkter, ... læs mere

Kompetencedrevet tilgang / Competence-driven approach

Kompetencedrevet tilgang / Competence-driven approach

Kompetencedrevet tilgang / Competence-driven approach Den komptencedrevne tilgang har fokus på at udvikle entreprenørielle og/eller ... læs mere

Teoretisk tilgang / Theory-based approach

Teoretisk tilgang / Theory-based approach

Teoretisk tilgang / Theory-based approach Den teoretiske tilgang tager afsæt i en eller flere teorier inden for entreprenørskab og ... læs mere

Intraprenøriel tilgang / Intrapreneurial approach

Intraprenøriel tilgang / Intrapreneurial approach

Intraprenøriel tilgang / Intrapreneurial approach Den intraprenørielle tilgang fokuserer på værdiskabelse i eksisterende virksomheder ... læs mere

Anvendelsesorienteret tilgang / Application-oriented approach

Anvendelsesorienteret tilgang / Application-oriented approach

Anvendelsesorienteret tilgang / Application-oriented approach Den anvendelsesorienterede undervisning har fokus på at udvikle et ... læs mere